Home El Alamein 6 NOVEMBRE 1942: LA FOLGORE DIVENTA LEGGENDA